Odborné články a studie projektu


DokumentyPřílohy
Rizikové chování a sociálně rizikové skupiny
    PhDr. Lukáš Urban, Ph.D. a kol. (připravujeme)
Obraz domácího násilí za pandemie COVID-19
    Mgr. Ester Poláčková
Příloha ve formátu PDF
Přístup k dětem a mladistvým v agendách Probační a mediační služby směřující ke snížení rizik patologického chování
    PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Příloha ve formátu PDF
Úpadek veřejného prostoru: příčiny, projevy a rizika
    PhDr. Lukáš Urban, Ph.D.; PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
Příloha ve formátu PDF
Identita jako dialog
    PhDr. Petr Nesvadba, CSc.; doc. JUDr. Joža Spurný, Ph.D.; Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.
Příloha ve formátu PDF
Přechodové rituály a identitní krize (nejen) současné mládeže
    PhDr. Petr Nesvadba, CSc.; doc. JUDr. Joža Spurný, Ph.D.; PhDr. Lukáš Urban, Ph.D.
Příloha ve formátu PDF
Delikvence děti a mládeže pohledem sociální práce – etiologie, přístupy a trendy
    Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Příloha ve formátu PDF
Asociální projevy chování u dětí a mládeže
    prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Příloha ve formátu PDF
Rizikové chování dětí a mládeže z pohledu sociální práce
    Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Příloha ve formátu PDF