Co je to populismus?

MÜLLER, Jan-Werner. Praha: Dybbuk, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7438-183-6.

Extremismus a společnost

VEGRICHTOVÁ, Barbora. 3. aktualizované a doplněné vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2023. 338 s. ISBN 978-80-7380-918-8.

Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus

TEJCHMANOVÁ, Ladislava; DANICS, Štefan. Praha: UJAK, 2017. 420 s. ISBN 978-80-7452-122-5.

Hrozba radikalizace: Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Praha: Grada, 2019. 198 s. ISBN 978-80-271-2031-4.

Kriminální a extremistická symbolika a tetování

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 298 s. ISBN 978-80-7380-902-7.

Populismus pro začátečníky: Návod k ovládání davů

HORACZEK, Nina; ÖTSCH, Walter. České Budějovice: PETRINUM, 2020. 280 s. ISBN 978-80-87900-12-3.

Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva?

KYSELA, Jan a kol. Praha: Leges, 2020. 248 s. ISBN 978-80-7502-402-2.

Přímá demokracie

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Brno: MU, Mezinárodní politologický ústav, 2016. 215 s. ISBN 978-80-210-8351-6.

Radikalizace - formy, modely a bezpečnostní aspekty
DANICS, Štefan a kol. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2022. 242 s. ISBN 978-80-7251-539-4. 
Současný politický extremismus a radikalismus

CHARVÁT, Jan. Praha: Portál, 2007. 187 s. ISBN 978-80-7367-098-6.

Symbolika extremistických hnutí

CHMELÍK, Jan. Praha: Armex, 2000. 107 s. ISBN 80-86244-14-8.

Terorismus a radikalizace v České republice

VEGRICHTOVÁ, Barbora a kol. Praha: Grada, 2022. 280 s. ISBN 978-80-271-3126-6.