> O nás >

O nás

Policejní akademie ČR v Praze

https://www.polac.cz/g2/index.php

Policejní akademie České republiky je státní vysoká škola univerzitního typu. Člení se na Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. Uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě bakalářský (Bc.), magisterský (Mgr.) a doktorský studijní program (Ph.D.). Na PA ČR mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky rovněž uskutečňují ochranu práva. Škola je otevřena také civilním uchazečům.

Projekt otevřené encyklopedie „Kmeny a subkultury.cz“ je realizován v rámci vědeckovýzkumné činnosti a rozvojového programu Policejní akademie ČR v Praze na léta 2017-2023. Konkrétně se jedná o výstup dílčího vědeckého úkolu "Sociálně rizikové skupiny a rizikové chování" (DVÚ 2/2).

 

Personální složení řešitelského týmu:

PhDr. Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.
garant a odpovědný řešitel DVÚ 2/2
katedra bezpečnostních studií PA ČR

„Úvodní slovo garanta“

 

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
stálý člen řešitelského týmu
katedra společenských věd PA ČR

doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
stálý člen řešitelského týmu
katedra společenských věd PA ČR

Denisa Fialová, DiS.
textová editorka, grafické konzultace

Kateřina Hlávková
textová editorka

Tomáš Brukner
tvorba a správa webových stránek

Ing. Alena Urbanová
překladatelka

 

Spolupracující organizace a kontaktní osoby:

  • Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katedra spoločenských vied, doc. Karol Murdza PhD.
  • Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, katedra učitelství, doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
  • Městská policie Písek, vrch. strž. Bc. Dominik Šantora
  • Městská policie Týn nad Vltavou, Bc. Nelli Šantorová
  • PČR Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, SKPV, mravnostní kriminalita, Mgr. Jan Machuta
  • PČR Služba kriminální policie a vyšetřování, drogová kriminalita, PhDr. Jaroslav Květ
  • PČR Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, pohotovostní motorizovaná jednotka, Mgr. Josef Velebil
  • Probační a mediační služba Praha, vedoucí krajského střediska PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava, prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
  • Základní škola Nehvizdy, ředitel školy PaedDr. Luboš Rýdlo