21 lekcí pro 21. století

HARARI, Yuval Noah. Voznice: LEDA, 2019. 384 s. ISBN 978-80-7335-612-5.

Co dělá z chlapců muže

STEPHENSON, Bret. Praha: DharmaGaia, 2017. 350 s. ISBN 978-80-743-6074-9.

Etnické skupiny, hranice a identity

BUDILOVÁ, Lenka; ERIKSEN, Thomas Hylland; HAALAND, Gunnar; HROCH, Miroslav; JAKOUBEK, Marek. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury FF UK, 2020. 156 s. ISBN 978-80-7325-505-3.

Koncept kontinua: Hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti

LIEDLOFFOVÁ, Jean. Praha: DharmaGaia, 2007. 176 s. ISBN 978-80-86685-79-3.

Mít, nebo být?

FROMM, Erich. Praha: Portál, 2020. 232 s. ISBN 978-80-262-1646-9.

Multikulturalismus – ztracené paradigma?

PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 202 s. ISBN 978-80-244-4134-4.

Noc zpovědníka

HALÍK, Tomáš. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 254 s. ISBN 978-80-7106-777-1.

Strach ze svobody

FROMM, Erich. Praha: Portál, 2014. 240 s. ISBN 978-80-262-0615-6.

Výchova k toleranci a proti rasismu

ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Praha: Portál, 2008. 280 s. ISBN 978-80-7367-182-2.

Vyhořelá společnost

HAN, Byung-Chul. Praha: Rybka Publishers, 2016. 288 s. ISBN 978-80-87950-05-0.