Fake news

JACKSON, Tom. Brno: JOTA, 2020. 96 s. ISBN 978-80-7565-659-9.

Graffiti rules

HOUŠKA, Tomáš. Abraka-Dabra, 2007. 208 s. ISBN 978-80-903984-0-5.

Jak přežít šikanování

MAYROCK, Aija. Praha: Portál, 2016. 128 s. ISBN 978-80-262-1006-1.

Katka

TŘEŠTÍK, Michael; TŘEŠTÍK, Tomáš. Praha: Motto, 2020. 176 s. ISBN 978-80-267-1819-2

Lucie a zázraky

HOFMAN, Oto. Praha: Albatros, 2000. 60 s. ISBN 80-00-00819-X

Lukáš a profesor Neptun

ŠTARKOVÁ, Petra. Praha: Albatros, Pasparta. 72 s. ISBN 978-80-00-04849-9.

Mediální mámy a digitální tátové

UHLS, Yalda T. Praha: Portál, 2018. 208 s. ISBN 978-80-262-1317-8.

Můj brácha Tornádo

ŠTARKOVÁ, Petra. Praha: Albatros, Pasparta. 72 s. ISBN 978-80-00-05051-5.

Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat?

DURNOVÁ, Anna. Praha: CPRESS, 2022. 144 s. ISBN 978-80-264-4442-8.

Smutno se musí vyšeptat

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Praha: Albatros, 2021. S. 72. ISBN 978-80-00-06140-5.

Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem

© Kancelář veřejného ochránce práv, 2022; text: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv

Výchova vysoce citlivých dětí

LEUZE, Julie. Praha: Portál, 2022. 176 s. ISBN 978-80-262-1929-3.