Brouci v hlavě: jak se zbavit vtíravých myšlenek

WINSTON, Sally M.; SEIF, Martin N. Praha: Portál, 2020. 216 s. ISBN 978-80-262-1630-8.

Cyklus života: Témata a příběhy životní cesty

SHALIT, Erel. Praha, Portál, 2017. 240 s. ISBN 978-80-262-1174-7

Děti a online rizika: sborník studií

KRČMÁŘOVÁ, Barbora et al. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. 178 s. ISBN 978-80-904920-2-8.

Dětství a společnost

ERIKSON, Erik H. Praha: Portál, 2022. 416 s. ISBN 978-80-262-1956-9.

Dítě traumatizované v blízkých vztazích: Manuál pro profesionály a rodiny

MATOUŠEK, Oldřich (ed.). Praha: Portál, 2020. 208 s. ISBN 978-80-262-1707-7.

Instamozek

Hansen, Anders. Praha: Portál, 2021. 168 s. ISBN 978-80-262-1717-6.

Já a obranné mechanismy

FREUD, Anna. Praha: Portál, 2023. 144 s. ISBN 978-80-262-2025-1.

Krize v životě, život v krizi

HONZÁK, Radkin; NOVOTNÁ, Vladimíra. Praha: Universum, 2021. 208 s. ISBN 978-80-242-7585-7.

Lidé a manipulace

JÍLEK, Jan. Praha: Jana Krupičková, 2010. 166 s. ISBN 978-80-904703-0-9.

Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD

STEER, Joanne; HORSTMANN, Kate. Praha: Portál, 2022. 184 s. ISBN 978-80-262-1957-6.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

RöHR, Heinz-Peter. Praha: Portál, 2013. 176 s. ISBN 978-80-262-0354-4.

Nenávidím tě, neopouštěj mě! Zvládání hraniční poruchy osobnosti

KREISMAN, Jerold J.; STRAUS, Hal. Praha: Portál, 2017. 256 s. ISBN 978-80-262-1280-5.

Nesnesitelná rychlost života: Jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás

BRINKMANN, Svend. Praha: Portál, 2021. 144 s. ISBN 978-80-262-1839-5.

O smyslu života: V každé krizi se skrývá příležitost

FRANKL, Viktor E. Praha: Grada, 2022. 120 s. ISBN 978-80-271-3357-4.

Odpojený muž

ZIMBARDO, Philip; COULOMBE, Nikita D. Praha: Grada, 2017. 280 s. ISBN 978-80-247-5797-1.

Osamělý dav

RIESMAN, David; GLAZER, Nathan; DENNEY, Reuel. Praha: Kalich, 2007. 345 s. ISBN 978-80-7017-062-5.

Policejní psychologie

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 320 s. ISBN 978-80-7380-581-4.

Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi

RIEGEL, Karel D.; KALINA, Kamil; PĚČ, Ondřej. Praha: Portál, 2020. 248 s. ISBN 978-80-262-1596-7.

Pozitivní psychologie

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Praha: Portál, 2015. 200 s. ISBN 978-80-262-0978-2.

Přehled teorií osobnosti

DRAPELA, Viktor J. Praha: Portál, 2011. 175 s. ISBN 978-80-262-0040-6.

Prevence traumatu u dětí: Průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti

LEVINE, Peter A.; KLINEOVÁ, Maggie. Praha: Maitrea, 2014. 272 s. ISBN 978-80-87249-61-1.

Protože

CASANOVA, Petr. Praha: First Class Publishing, 2018. 296 s. ISBN 978-80-906138-4-3.

Průvodce pozitivní psychologií: Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-3507-8.

Psychiatrie pro sociální pracovníky

PĚČ, Ondřej; PROBSTOVÁ, Václava. Praha: Portál, 2014. 224 s. ISBN 978-80-262-0731-3.

Psychologie kriminálního chování: Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace

VETEŠKA, Jaroslav; FISCHER, Slavomil. Praha: Grada, 2020. 208 s. ISBN 978-80-271-0731-5.

Sexuální deviace

WEISS, Petr. Praha: Portál, 2008. 351 s. ISBN 978-80-7367-419-9.

Současná klinická psychologie

PLANTE, Thomas. Praha: Grada, 2001. 444 s. ISBN 80-7169-963-2.

Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Vágnerová, Marie. Praha: Portál, 2014. 816 s. 853 Kč. ISBN 978-80-262-0696-5.

Tělo sčítá rány: Jak trauma dopadá na naši mysl i zdraví a jak se z něj léčit

VAN DER KOLK, Bassel. Brno: Jan Melvil, 2021. 496 s. ISBN 978-80-7555-130-6.

Trauma očima dítěte

LEVINE, Peter A.; KLINEOVÁ, Maggie. Praha: Maitrea, 2012. 612 s. ISBN 978-80-87249-27-7.

Umění stárnout: Jak dosáhnout životní moudrosti

SCHMID, Wilhelm. Praha: Pragma, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7549-178-7.

Umění uměřenosti: Cesta ke spokojenosti v nespokojené době

BRINKMANN, Svend. Praha: Portál, 2019. 120 s. ISBN 978-80-262-1492-2.

Všichni žijem v blázinci: Současnost očima psychiatra

ČERVENKOVÁ, Renata; HONZÁK, Radkin. Praha: Vyšehrad, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7429-478-5.

Výchova ke zdraví

MACHOVÁ, Jitka; KUBÁTOVÁ, Dagmar. 2., aktual. vydání. Praha: Grada, 2016. 312 s. ISBN 978-80-247-5351-5.

Vývojová psychologie: Dětství a dospívání

VÁGNEROVÁ, Marie; LISÁ, Lidka. Praha: Karolinum, 2021. 544 s. ISBN 978-80-246-4961-0.

Životní cyklus rozšířený a dokončený

ERIKSON, Erik H. Praha: Portál, 2015. 152 s. ISBN 978-80-262-0786-3.