Adiktologie pro všeobecné praktické lékaře

NEŠPOR, Karel; HERLE, Petr. Praha: Raabe. 136 s. ISBN 978-80-7496-410-7.

Dopamin: Jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti

LEMBKE, Anna. Praha: Triton, 2022. 280 s. ISBN 978-80-7684-008-9.

Klinická adiktologie

KALINA, Kamil a kol. Praha: Grada, 2015. 696 s. ISBN 978-80-247-4331-8.

Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby

NEŠPOR, Karel. Praha: Portál, 2018. 256 s. ISBN 978-80-262-1357-4.

Závislost

RÖHR, Heinz-Peter. Praha: Portál, 2015. 176 s. ISBN 978-80-262-0927-0.

Závislosti: Pro psychologické obory

KŘÍŽOVÁ, Ivana. Praha: Grada, 2021. 280 s. ISBN 978-80-271-1754-3.