Bobos: Nová americká elita a její styl

BROOKS, David. Praha: Dokořán, 2001. 280 s. ISBN 80-86569-03-9.

Co je nového v sociologii: Co víme o lidském stádu

MARADA, Radim. Praha: Nová beseda, 2023. 125 s. ISBN 978-80-88383-32-1.

Data o dětech. Sociálně-právní ochrana dětí v České republice v datech

PEMOVÁ, Tereza; PTÁČEK, Radek. Praha: Grada, 2022. 472 s. ISBN 978-80-271-1338-5.

Delikvence mládeže: Trendy a souvislosti

Moravcová, Eva; PODANÁ, Zuzana; Buriánek, Jiří a kol. Praha: TRITON, 2015. 232 s. ISBN 978-80-7387-860-3.

Encyklopedie sociální práce

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Praha: Portál, 2013. 576 s. ISBN 978-80-262-0366-7.

Epidemie delikvence

NOVOTNÝ, Petr. Liberec: Dialog, 2006. 62 s. ISBN 80-86761-45-2.

Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty

CHMELÍK, Jan. Praha: Linde, 2001. 172 s. ISBN 80-7201-265-7.

Gangy: Vězeňské, pouliční a motorkářské

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Praha: GRADA, 2017. 192 s. ISBN 978-80-271-0377-5.

Hippies. Slepé rameno mrtvé řeky

HANÁK, Ondřej. Praha: Argo, 1992. 136 s. ISBN 80-901198-4-0.

Kmeny

BROŽ, Vladimír; SOUČEK, Tomáš; VESELÝ, Karel. Praha: BiggBoss & Yinachi, 2011. 520 s. ISBN 978-80-903973-2-3.

Kmeny 0

POSPISZYL, Tomáš; BROŽ, Vladimír a kol. Praha: BiggBoss & Yinachi, 2013. 744 s. ISBN 978-80-903973-8-5.

Kmeny 90

BROŽ, Vladimír. Praha: BiggBoss, 2016. 816 s. ISBN 978-80-906019-9-4.

Kultura individualismu

JACYNO, Małgorzata. Praha: SLON, 2012. 262 s. ISBN 978-80-7419-104-6.

Kup si svou revoltu!

HEATH, Joseph; POTTER, Andrew. Praha: Rybka Publishers, 2012. 392 s. ISBN 978-80-87067-12-3.

Masová komunikace a veřejné mínění

URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef; MURDZA, Karol. Praha: GRADA, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3563-4.

Mládež a delikvence

MATOUŠEK, Oldřich; MATOUŠKOVÁ, Andrea. Praha: Portál, 2011. 344 s. ISBN 978-80-7367-825-8.

Módní kmeny

YOUNG, Caroline. Praha: Slovart, 2017. 256 s. ISBN 978-80-7529-340-4.

Násilím proti „novému biedermeieru“

DANIEL, Ondřej. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017. 178 s. ISBN 978-80-87855-90-4.

Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence

JEDLIČKA, Richard a kol. Praha: Grada, 2015. 544 s. ISBN 978-80-247-5447-5.

Rizikové a antisociální chování v adolescenci

NIELSEN SOBOTKOVÁ, Veronika a kol. Praha: GRADA, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-4042-3. 

Rizikové chování a sociálně rizikové skupiny

URBAN, Lukáš a kol. Praha: Policejní akademie České republiky, 2023. 258 s. ISBN 978-80-7251-556-1.

Sanace rodiny: Sociální práce s dysfunkčními rodinami

BECHYŇOVÁ, Věra. Praha: Portál, 2011 (dotisk 2020). 152 s. ISBN 978-80-262-1624-7.

Šílenství davů

MURRAY, Douglas. Praha: Leda, 2021. 352 s. ISBN 978-80-7335-719-1.

Slovník sociální patologie

BĚLÍK, Václav; HOFERKOVÁ, Stanislava; KRAUS, Blahoslav a kol. Praha: Grada, 2017. 120 s. ISBN 978-80-271-0599-1.

Sociální deviace

URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef; BAJURA, Jan. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 231 s. ISBN 978-80-7380-397-1.

Sociální hnutí

ZNEBEJÁNEK, František. Praha: SLON, 1999. 175 s. ISBN 978-80-85850-31-4.

Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity

ČERNÍKOVÁ, Vratislava a kol. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 256 s. ISBN 978-80-7380-138-0.

Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení

FISCHER, Slavomil. 2., rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada, 2014. 232 s. ISBN 978-80-247-5046-0.

Sociologie

URBAN, Lukáš. 2., doplněné a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2022. 278 s. ISBN 978-80-271-3056-6.

Sociologie životního stylu

DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7380-123-6.

Sociologie životního způsobu

KUBÁTOVÁ, Helena. Praha: Grada, 2010. 272 s. ISBN 978-80-247-2456-0.

Sociopatologie

MÜHLPACHR, Pavel. Brno: MU, 2008. 194 s. ISBN 978-80-210-4550-7.

Společnost úzkosti: Jak souvisí politika, čas a duševní zdraví

GÉRYK, Jan. Brno: Host, 2023. 357 s. ISBN 978-80-275-1797-8.

Strategie a postupy v sociální práci

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Praha: Portál, 2022. 526 s. ISBN 978-80-262-1952-1.

Subkultura a styl

HEBDIGE, Dick. Praha: Volvox Globator & Dauphin, 2012. 248 s. ISBN 978-80-7207-835-6

Subkultury mládeže: Sociologické, psychologické a pedagogické aspekty

SMOLÍK, Josef. Brno: MU, 2021. 277 s. ISBN 978-80-7509-498-8.

Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky

SMOLÍK, Josef. Praha: GRADA, 2010. 288 s. ISBN 978-80-247-2907-7.

Symbolika kriminálního tetování

VEGRICHTOVÁ, Barbora. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 201 s. ISBN 978-80-7380-579-1.

Úvod do sociální patologie

SEKOT, Aleš. Brno: Masarykova univerzita, FSS & Muni Press, 2010. 195 s. ISBN 978-80-210-5261-1.

Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě

GOFFMAN, Erving. Praha: Portál, 2018. 296 s. ISBN 978-80-262-1342-0.

Základy sociologie a politologie

DANICS, Štefan; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. 5., upravené a rozšířené vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 354 s. ISBN 978-80-7380-878-5.

Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku

DZÚROVÁ, Dagmar; CSÉMY, Ladislav; SPILKOVÁ, Jana; LUSTIGOVÁ, Michala, ed. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015. 133 s. ISBN 978-80-7071-343-3.

Zrod kontrakultury: Úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici

ROSZAK, Theodore. Praha: Malvern, 2016. 324 s. ISBN 978-80-7530-035-5.